Spring naar de inhoud

SEO

Sociaal emotionele ontwikkeling 

Het stimuleren en inzetten op sociaal emotionele ontwikkeling vindt dagelijks in alle klassen plaats. De groepsleerkrachten spelen hierin een centrale rol. Ook binnen de vakgebieden HVO, GVO en het bewegingsonderwijs wordt veel aandacht besteed aan het welbevinden en de sociaal emotionele ontwikkeling.

Op het moment dat we merken dat de behoeften van het kind groter of specialistischer is dan doorgaans door de groeps- en vakleerkrachten wordt aangeboden, hebben we de mogelijkheid de volgende specialisten te raadplegen die werkzaam zijn binnen dit aandachtsgebied: 

  • Intern begeleider
  • Leerkrachten worden sinds 2021 getraind op gebied van meer- en hoogbegaafdheid
  • Adviseurs passendonderwijs
  • Logopedist
  • Onderwijsassistent 
  • KansenCoach van het Sociaal Team
  • Schoolverpleegkundige van de GGD
samen uniek