Spring naar de inhoud

Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Naast de schoolreis worden er ook nog vele andere activiteiten georganiseerd die wij zonder uw financiële bijdrage niet mogelijk kunnen maken. Dit zijn bijvoorbeeld de activiteiten rondom Pasen, Sinterklaas en Kerst.

Er is voorgesteld om de ouderlijke bijdrage dit jaar gelijk te houden aan voorgaand schooljaar, dit is ook door de oudergeleding van de MR vastgesteld. De vrijwillige ouderbijdrage is  € 25,00.

Bijzondere bijstand

Indien u niet in de mogelijkheid bent om de schoolreis en/of ouderlijke bijdrage te betalen wijzen wij u middels deze brief op de mogelijkheid om eventueel bij de Gemeente Borger-Odoorn een beroep te doen op Bijzondere Bijstand.

Informatie hierover is te vinden op de website https://meedoen.borger-odoorn.nl

 

samen uniek