Spring naar de inhoud

Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Naast de schoolreis worden er ook nog vele andere activiteiten georganiseerd die wij zonder uw financiële bijdrage niet mogelijk kunnen maken. Dit zijn bijvoorbeeld de activiteiten rondom Pasen, Sinterklaas en Kerst.

Na zorgvuldige overweging door de OR, de schoolleiding en in samenspraak met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR), is besloten de Ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 vast te stellen op € 30,-. Dit betekent een verhoging van 5 euro ten opzichte van eerdere schooljaren. Wij begrijpen dat elke verhoging vragen oproept en willen dit besluit dan ook zorgvuldig toelichten.

De afgelopen jaren hebben wij, ondanks stijgende kosten, geen verhoging van de Ouderbijdrage doorgevoerd. Wij hebben geprobeerd de effecten van de inflatie en algemene prijsstijgingen zoveel mogelijk op te vangen binnen ons bestaande budget. Echter, de aanhoudende stijging van kosten maakt dat wij er nu niet meer aan ontkomen om de bijdrage te verhogen.

De verhoging is noodzakelijk om activiteiten te kunnen blijven organiseren en waar mogelijk te verbeteren. Denkt u hierbij aan het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de herfstwandeling en alle andere speciale activiteiten die met veel zorg en aandacht voor de kinderen worden georganiseerd. Deze activiteiten dragen bij aan een positieve schoolervaring en zijn van grote waarde voor de ontwikkeling van de kinderen.

Vrijwillig
Wij benadrukken dat de Ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is, maar we willen u er toch graag op blijven attenderen dat het een ontzettend belangrijke inkomstenbron is. We hopen dat iedereen zijn steentje wederom bijdraagt.

Indien de betaling van de bijdrage(n) voor u een probleem wordt, dan kunt u mogelijk hulp vragen via het Sociaal Team van de gemeente Borger-Odoorn.  Indien van toepassing op uw situatie, kunt u via de webwinkel Meedoen de ouderbijdrage betalen. Informatie hierover is te vinden op de website https://meedoen.borger-odoorn.nl.

Voor vragen kunt u hierover ook contact opnemen met de schoolleiding van obs De Weiert.

 

 

samen uniek